Kontakt

Seznamte se s naším týmem, rádi zodpovíme vaše dotazy.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Společnost

Kontakt

Za účelem vyřízení Vašeho dotazu prosíme o uvedení výše požadovaných údajů. Tyto údaje budou zpracovány společností TOSHULIN, a.s. se sídlem Wolkerova 845, 768 24 Hulín, IČO: 25510851, jakožto správcem osobních údajů, a to za účelem vyřízení Vašeho dotazu; tyto údaje budou správcem uchovány po dobu čtyř let od vyřízení Vašeho dotazu, nestanoví-li zvláštní právní předpisy lhůtu delší.
Souhlas

Správce k předmětnému zpracování uvedených osobních údajů může využívat služeb dalších zpracovatelů, jejichž seznam je uveden zde.

Berete na vědomí, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných osobních údajů, (iii) požadovat výmaz osobních údajů,(iv) požadovat omezení zpracování osobních údajů, (v) podat námitky proti zpracování osobních údajů,(vi) odvolat udělený souhlas a taktéž (vii) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle Správce, telefonicky na tel. čísle 573327576 nebo zasláním emailu na adresu gdpr@toshulin.cz.