Kontakt

Seznamte se s naším týmem, rádi zodpovíme vaše dotazy.

Ochrana oznamovatelů – WHISTLEBLOWING

Ochrana oznamovatelů

Informace o ochraně oznamovatelů – WHISTLEBLOWING

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.

Interní směrnice S 46 Ochrana oznamovatelů.

 

Subjekt

TOSHULIN, a.s.

Wolkerova 845

768 24 Hulín

IČ 25510851

 

Pověřené příslušné osoby

Michal Jansa tel. +420 573 327 212

Mgr. Barbora Lančová tel. +420 573 327 275

 

Oznamovatel

Fyzická osoba (oznamovatel) má možnost prostřednictvím svých oznámení upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti se svou prací.

Oblasti porušení

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz,
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost, bezpečnost potravin a krmiv,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

 

Podání oznámení

Vnitřní oznamovací systém

Podání je možno podávat písemně zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů.

Písemně

 • interní elektronický systém VOS https://portal.toshulin.cz/Account/InitWst
 • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@toshulin.cz
 • v listinné podobě na adresu: TOSHULIN, a.s., Wolkerova 845, 768 24 s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

Ústně v pracovních dnech v době 8:00 – 14:00

 • telefonicky na telefonním čísle +420 573 327 212, +420 573 327 275
 • na žádost oznamovatele i osobně v areálu TOSHULIN, a.s., Wolkerova 845, personální oddělení

 

Externí komunikační kanál

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Poučení

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku nebo trestného činu.