Základní školy

Naše spolupráce se školami začíná již na úrovni mateřských a základních škol.

V rámci exkurzí děti seznamujeme s naší společností a jednotlivými výrobními procesy.