Setkání celosvětové zástupcovské sítě TOSHULIN

Dne 5.10.2022 proběhlo v prostorách TOSHULIN setkání naší celosvětové sítě zástupců.
Během tohoto dne jsme se ujistili, že jsou naši zástupci řádně proškoleni a připraveni poskytovat nejlepší možné služby a propagovat značku TOSHULIN.
Této akce se zúčastnily společnosti, které nás zastupují na 6 ze 7 světadílů.