Level-Up

TOSHULIN je aktivní na poli inovací i v mezinárodním měřítku, konkrétně na výzkumného projektu „Level-Up“, který je podpořen z rozpočtu Evropské unie v rámci programu Horizon 2020. TOSHULIN je členem konsorcia 32 partnerů z celé Evropy. Projekt je zaměřen na oblast prodlužování životnosti nákladných výrobních zařízení. V TOSHULIN jsou inovativní přístupy demonstrovány na příkladu modernizace svislého soustruhu SKIQ. V těchto dnech byl modernizovaný stroj poprvé spuštěn a absolvoval první zkušební obrábění. Kromě jiných významných vylepšení, je stroj vybaven CNC řídicím systémem zcela nové generace. Jedná se o jeden z prvních strojů české výroby, který je řízen systémem Sinumerik One.