CADfórum konference_Generativní design

Dne 17. října 2023 uspořádala Arkance Systems konferenci k 20. výročí konference CADfórum.
Náš technický ředitel pan Vojtěch Frkal ukázal, jak mohou mít výroky o „umělé inteligenci v designu“ velmi praktické uplatnění a dopad na efektivitu a parametry reálného produktu vyrobeného českou firmou.
TOSHULIN, a.s. dosáhl snížení hmotnosti zásobníku obráběcích strojů, zvýšení precese stroje a pozitivně ovlivnil provoz stroje, spotřebu energie a udržitelnost.