Získali jsme osvědčení „Rodinný podnik ČR“

Naše společnost TOSHULIN, a.s. splnila požadavky Definice rodinného podnikání, schválené Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. 5. 2019,  a pro zápis do Registru rodinných podniků ČR, vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Rodinné podnikání je garantem stability národního hospodářství, je významným zdrojem pracovních míst a má důležitý podíl na tvorbě HDP. Posiluje tak pozici České republiky ve světové konkurenci.